Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie

 

 

Strefa Płatnego Parkowania

 

Obszar na którym parkowanie pojazdów samochodowych objęte jest obowiązkiem ponoszenia opłat

 

       Obszar strefy płatnego parkowania:

          ul. Staropijarska

          ul. Fryderyka Chopina

          ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

          ul. Stefana Zdanowskiego

          ul. Czerwonego Krzyża

          ul. Kościelna na odcinku od Placu Gabriela Narutowicza do skrzyżowania z ul. Nowopijarską

          ul. Spółdzielcza

          ul. Pastewnik

          ul. Kanałowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Farną do skrzyżowania z ul. Pastewnik

          ul. Farna

          Plac Gabriela Narutowicza

 

       Obowiązek ponoszenia opłat

          Obowiązkiem ponoszenia opłat objęte jest parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach na obszarze całej strefy płatnego parkowania.

 

       Czas funkcjonowania strefy

          Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP obowiązują:

          • od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00,

          • w soboty oraz niedziele i święta opłaty nie obowiązują.


       Opłaty

          Uiszczenia opłaty należy dokonać wykupując bilet parkingowy u kontrolera biletów.

          pierwsza godzina parkowania to koszt  2 zł, druga 2,40 zł, trzecia 2,80 zł, każda następną 2 zł

          bilet dobowy (15 zł)

          abonament miesięczny (200 zł

          półroczny (700 zł)

          roczny (1200 zł)

          osoby mieszkające w strefie będą mogły wykupić kartę „M” za 10 zł miesięcznie

          opłaty parkingowej nie wnoszą osoby niepełnosprawne

 

Za parkowanie bez biletu parkingowego pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.

Uchwała XX/236/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz       wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

      Abonamenty SPP

      Karta M

      Wydzielone stanowisko postojowe